Nadácia Žltá Kačička

Všetky diskusie Nadácie Žltá Kačička.

Diskusné Fóra Nadácia Žltá Kačička

 • Toto fórum je prázdne.
  • Forum
  • Astma
   Astma je záchvatovo sa vyskytujúca, spravidla intenzívna dýchavičnosť, ktorá môže mať rôzne príčiny. Najčastejšie sa pod týmto pojmom rozumie priedušková astma, zriedkavejšie srdcová astma.
  • 0
  • 0
  • Cystická fibróza
   Cystická fibróza je autozomálne recesívne dedičné ochorenie, ktoré vzniká mutáciou génu pre CFTR na dlhom ramienku 7. chromozómu. Výsledkom je chronické poškodenie pľúc, pankreasu a ďalších orgánov. Patrí k najčastejším dedičným chorobám v Strednej Európe. Na Slovensku sa ročne narodí asi 15 – 20 detí s týmto nevyliečiteľným ochorením.
  • 0
  • 0
  • Leukémia
   Leukémia je zhubné ochorenie krvi, pri ktorom dochádza v kostnej dreni k množeniu a hromadeniu bielych krviniek a hlavne ich nezrelých foriem. Tieto bunky postupne obsadzujú priestory v kostnej dreni a potláčajú normálnu krvotvorbu. Je najčastejším druhom rakoviny u detí vo vyspelom svete.
  • 0
  • 0
  • Mozgová obrna (DMO)
   Detská mozgová obrna (skrátene DMO) je označenie pre súbor nenakažlivých a neprogredujúcich porúch vývoja motorických oblastí mozgu alebo ich iné poškodenie v ranom štádiu vývoja, ktorých dôsledkom sú najmä poruchy hybnosti.
  • 0
  • 0